Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013

ΚΥΨΕΛΙΔΙΟ ΣΥΖΕΥΞΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΩΝ ΑΠΟ POLYSTERENE FOAM


Το βραβευμένο κυψελίδιο βασιλισσών,στην APIMONDIA 1995, σε αποκλειστική διάθεση:
Τιμή: 19,10 + ΦΠΑ 23%

Με άριστη θερμομόνωση τόσο για χειμώνα όσο και για καλοκαίρι,για επιτυχή εκτροφή βασιλισσών.
Περιλαμβάνει: 3 πλαίσια,αποσπώμενη ταίστρα σιροπιού-ζυμαριού, προστατευτική είσοδο.Εφόσον αποσπαστεί η ταιστρα μπορούν να μπούν επιπλέον 2 πλαίσια.

Υπάρχει δυνατότητα να προστεθεί και όροφος  με επιπλέον 5 πλαίσια και ταίστρα .

ΠΛΑΙΣΙΟ-    0,90 + ΦΠΑΌΡΟΦΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ-15,50 + ΦΠΑ


 Ταίστρα για σιρόπι και ζυμάρι-12,50 + ΦΠΑ
 ΓΟΝΟΦΩΛΙΑ+ΟΡΟΦΟΣ+ΤΑΙΣΤΡΑ+ΚΑΠΑΚΙ!!!

ΓΟΝΟΦΩΛΙΑ(ΜΕ ΤΡΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ+ ΤΑΙΣΤΡΑ)-                    19,10+ 23% ΦΠΑ
ΟΡΟΦΟΣ(ΜΕ 5 ΠΛΑΙΣΙΑ)-                                                    15,50 +23%ΦΠΑ
ΤΑΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΣΙΡΟΠΙ-ΖΥΜΑΡΙ-                                            12,50 +23%ΦΠΑ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ-                                                                0,90 + 23%ΦΠΑ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΚΗΡΗΘΡΩΝ ΑΠΟ ΝΟΣΕΜΙΑΣΗ ΜΕ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 85%:  Η χρήση του αιθανικού οξύ ή αιθανοϊκού οξέος ή οξικού οξέος  για τις αποθηκεμένες κηρήθρες των κυψελών αναφέρεται καθώς έχει βρεθεί ότι ανάλογα με τη συγκέντρωσή του, αδρανοποιεί-σκοτώνει τα σπόρια Νοσεμίασης από λίγες ώρες έως μερικά λεπτά. Περισσότερο υψηλές συγκεντρώσεις είναι και πιο αποτελεσματικές.
Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιείται οξικό οξύ με συγκέντρωση από 60% -85%.
 Μια συνηθισμένη ποσότητα είναι 100ml οξικού οξέος με συγκέντρωση 85% για κάθε όροφο.
Στην περίπτωση που τοποθετηθούν πολλοί όροφοι ο ένας πάνω στον άλλο, σε 7 ορόφους θα χρησιμοποιηθούν 700ml οξικού οξέος, σε μπολ ή σε σφουγγάρι στον επάνω όροφο.
Προσοχή, μετά το πέρας των 7-8 ημερών, οι κηρήθρες χρειάζονται πολύ καλό αερισμό που μπορεί να φτάσει από 2- 14 ημέρες!
Το καλοκαίρι η θεραπεία επαναλαμβάνεται 1-2 φορές σε διάστημα 2 εβδομάδων.
Δεν αφήνει υπολείμματα.
Προσβάλλει τα μεταλλικά μέρη (σύρμα-συνδετήρες κλπ.) εφαρμογή στην κορυφή της στήλης (οι ατμοί του βαρύτεροι του αέρα) .

Προσοχή να μην έρθουμε σε επαφή με τους ατμούς (εισπνοή - δέρμα κλπ.).
R35: Προκαλεί εγκαύματα. Διαβρωτικό (C)Εύφλεκτο (F) Ελάχιστη θερμοκρασία ανάφλεξης 43°C.
S26: Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
S36/37/39: Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα, γάντια, γυαλιά και προστατευτική προσωπίδα.
S45: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν νοιώσετε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα. Τηλ. Δηλητηριάσεων: 210-77 93 777
Αντίθετα τα αραιά διαλύματα, όπως το ξύδι ή με τη μορφή που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο στα τρόφιμα, είναι αβλαβές και δεν έχει αναφερθεί καμία παρενέργεια στους ανθρώπους.Πρέπει μόνο να αποφεύγεται από άτομα που έχουν (πολύ σπάνια) δυσανεξία στο ξύδι.
 Χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων (Ε260), κυρίως ως μέσο οξίνισης και αντιβακτηριδιακό.